HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

  Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

  Sách Định mức xây dựng công trình

  Sách Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm

  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về Hình sự - Tố tụng Hình sự - Dân sự - Tố tụng Dân sự - Hành chính từ năm 1986 đến năm 2023

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Hành Vi Cản Trở Hoạt Động Tố Tụng

  Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2023 (đã được Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023

  Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

   

   

  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung
  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung

  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung

  Tác giả: - NXB Tư Pháp -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung Công lý về mặt ngữ nghĩa, thường được... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 130,000 vnđ
  Giá bán: 115,000 vnđ
  Tiết kiệm: 15,000 vnđ (9%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung.

  Sách Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung

  Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

  (sách chuyên khảo) Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung

  Công lý về mặt ngữ nghĩa, thường được hiểu là cái lẽ phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội; là sự nhận biết đúng đắn và tôn trọng theo lẽ phải các quyền lợi chính đáng của mọi người. Công lý là sự công bằng hay chính nghĩa, sự đúng đắn, lẽ phải, thường được dùng trong đời sống pháp lý và đặc biệt là trong hoạt động tư pháp... Trong ngôn ngữ tiếng Anh, từ “justice”, được dịch là “công lý” chứa nhiều nghĩa: Là phẩm chất vô tư hoặc không thiên vị (the quality of being just or fair); là thẩm quyền phán xét những vấn đề trước Tòa án (a public official authorized to decide questions brought before a court of justice); là phù hợp với những quy tắc ngay thẳng và chính trực trong mọi việc (conformity to the principles of righteousness and rectitude in all things)…

  Luận giải về công lý, các học giả nghiên cứu đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau, nhưng nhìn chung chúng thuộc về hai góc độ tiếp cận cơ bản: Góc độ công lý là công bằng và góc độ công lý là những lẽ chung đúng đắn.

  Công lý là những lẽ đúng đắn được thừa nhận chung trong xã hội, làm cơ sở để phán xét, để xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm nhất định. Theo nghĩa tiếng Việt, “lẽ” là điều thường thấy ở đời, được coi là hợp với quy luật, với đạo lý, hoặc là lý do giải thích, là nguyên nhân của sự việc; còn “đúng đắn” là phù hợp với thực tế, quy luật, lẽ phải, đạo lý, không có gì sai. “Những lẽ đúng đắn được thừa nhận chung trong xã hội” sẽ được thể hiện khái quát ở những nội dung sau đây:

  Thứ nhất, công lý luôn chứa đựng sự thật khách quan và sự tôn trọng sự thật khách quan.

  Thứ hai, công lý gắn với sự đề cao, tôn trọng phẩm giá vốn có và quyền bình đẳng của con người.

  Thứ ba, công lý có mối liên hệ với sự tôn trọng truyền thống văn hóa và tín ngưỡng.

  Thứ tư, công lý chứa đựng quy tắc “có đi có lại” trong các mối quan hệ của con người.

  Thứ năm, công lý gắn với sự tôn trọng các cam kết, thỏa thuận do các bên tự nguyện tham gia trên cơ sở “có đi có lại” để xác lập quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

  Thứ sáu, công lý luôn hướng đến các giá trị và liên quan đến việc đánh giá các giá trị. Giá trị là điều mang lại lợi ích tốt đẹp cho con người.

  Thứ bảy, công lý có liên hệ chặt chẽ với yêu cầu về tính lô-gích hình thức.

  Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công lý từng bước được khẳng định và chiếm một vị trí trọng yếu trong đời sống chính trị - pháp lý - xã hội của Việt Nam. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp có nhiệm vụ bảo vệ công lý là một trong những phương thức quan trọng, hữu hiệu để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

  Với mong muốn giới thiệu tới độc giả một góc nhìn về vấn đề công lý và thực tiễn bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo: “Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay” của TS. Trần Trí Dũng. Cuốn sách được tác giả phân tích và luận giải khá sâu sắc, đồng thời nêu ra một số nội dung có thể còn được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.
  * Nội dung cuốn sách bao gồm:
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÔNG LÝ
  I. Khái niệm công lý
  II. Đặc điểm cơ bản của công lý
  III. Nội dung cơ bản của công lý
  IV. Phương thức thực hiện công lý
  V. Phân loại công lý
  VI. Các mối quan hệ cơ bản của công lý
  1. Quan hệ giữa công lý với văn hóa pháp lý
  2. Quan hệ giữa công lý với pháp chế
  3. Quan hệ giữa công lý với điều chỉnh pháp luật
  4. Quan hệ giữa công lý với giải thích pháp luật
  CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
  I. Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động xét xử
  2. Các yếu tố của hoạt động xét xử
  II. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  1. Khái niệm và đặc điểm của bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  2. Nội dung bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  III. Phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  1. Hoạt động đánh giá chứng cứ
  2. Hoạt động điều hành phiên tòa
  IV. Điều kiện cơ bản đảm bảo công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cầm quyền
  2. Đảm bảo tính độc lập và uy quyền của Tòa án
  3. Đạo đức, năng lực, trách nhiệm nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ xứng đáng
  4. Đảm bảo về mặt pháp lý
  5. Đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất
  CHƯƠNG 3: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HIỆN NAY
  I. Khái quát các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý từ năm 1945 đến trước năm 2013
  II. Các quy định pháp luật cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý từ năm 2013 đến nay
  1. Nội dung bảo đảm cho Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp bảo vệ công lý
  2. Nội dung quy định trực tiếp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  CHƯƠNG 4: THỰC TIỄN BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HIỆN NAY
  I. Kết quả, thành tựu trong thực tiễn xét xử bảo vệ công lý của Tòa án nhân dân
  1. Thành tựu ở hoạt động thực hiện nội dung bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  2. Thành tựu ở phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  3. Thuận lợi ở điều kiện cơ bản đảm bảo công lý trong hoạt động xét xử
  II. Hạn chế, bất cập trong thực tiễn xét xử bảo vệ công lý của Tòa án nhân dân
  1. Hạn chế ở hoạt động thực hiện nội dung bảo vệ công lý
  2. Hạn chế ở phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử
  3. Hạn chế ở điều kiện cơ bản đảm bảo công lý trong hoạt động xét xử
  Chương 5: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
  I. Quan điểm tăng cường bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  1. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân
  2. Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay
  3. Bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa
  4. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay
  5. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài về bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử để áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam
  II. Giải pháp tăng cường bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
  1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về thực hiện quyền tư pháp
  2. Nhận thức đúng về vai trò của công lý trong đời sống nhà nước và xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  3. Hoàn thiện mô hình bảo vệ Hiến pháp hiện nay để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý của Tòa án nhân dân
  4. Bảo đảm tính độc lập của Tòa án trong việc thực hiện quyền tư pháp
  5. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân
  6. Tăng cường hoạt động bổ trợ tư pháp, đặc biệt là vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng và tư vấn pháp lý
  7. Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ xét xử
  * Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp tái bản năm 2023:
  - Khổ sách: 14,5 x 20,5.
  - Số trang: 300.
  - Giá bán: 130.000 đồng.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: TP.2023
  Nhận xét từ khách hàng

  Kết quả: 5.0/5 - (3 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác