HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

  Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

  Sách Định mức xây dựng công trình

  Sách Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm

  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về Hình sự - Tố tụng Hình sự - Dân sự - Tố tụng Dân sự - Hành chính từ năm 1986 đến năm 2023

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Hành Vi Cản Trở Hoạt Động Tố Tụng

  Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2023 (đã được Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023

  Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

   

   

  SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG Năm 2020 - 2021
  SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG Năm 2020 - 2021

  SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG Năm 2020 - 2021

  Tác giả: - NXB CHÍNH TRỊ SỰ THẬT -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sổ tay công tác đảng ( dành cho cấp ủy và đảng viên) Lịch năm 2019, 2020 và 2021. Để giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh các quy định, hướng dẫn, nghị quyết có liên quan đến công tác đảng và đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản một số sổ tay với những nội dung được cập nhật mới nhất như... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán


  Giá bán: 73,000 vnđ

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Sổ tay công tác đảng ( dành cho cấp ủy và đảng viên) Lịch năm 2019, 2020 và 2021Để giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh các quy định, hướng dẫn, nghị quyết có liên quan đến công tác đảng và đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản một số sổ tay với những nội dung được cập nhật mới nhất như sau:

  1.            SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG (DÀNH CHO CẤP UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN), giá 69.000 đồng/cuốn

  Sổ tay dày 200 trang được trình bày cứng, trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16x24cm, gồm 3 phần:

  A. Những thông tin chung

  - Trang thông tin cá nhân

  - Lịch năm 2019, 2020 và 2021

  Sổ Tay Công Tác Đảng 2020

  B. Nội dung (hơn 40 trang)

  1. Lời dạy của Bác Hồ

  2. Quy định của Ban chấp hành Trung ương số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm

  3. Quy định của Ban Bí thư số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  4. Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

  5. Quy định của Ban Bí thư số 127-QĐ/TW, ngày 01 tháng 03 năm 2018 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

  6. Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương

  7. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trích Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII)

  8. Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

  C. Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)

   

  2. SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH,giá bìa 75.000 đồng/cuốn

  Sách dày 87 trang, khổ sách 13 x 19cm, gồm 3 phần:

   A. Những thông tin chung

  - Trang thông tin cá nhân

  - Lịch năm 2019 và 2020

  Sổ tay học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  B. Nội dung (hơn 40 trang)

  1. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  2. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  3. Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  4. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ban tuyên giáo Trung ương về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  C. Phần dùng để ghi chép (gồm 150 trang).

   

  3. SỔ TAY BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CHI ỦY VIÊN, giá bìa70.000 đồng/cuốn

  Sổ tay dày 200 trang được trình bày trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16 x 24cm, gồm 3 phần:

  A. Những thông tin chung

  - Trang thông tin cá nhân

  - Lịch năm 2019 và 2020

  Sổ tay bí thư chi bộ và chi ủy viên

  B. Nội dung gồm 2 phần:

  1. Nội dung sinh hoạt chi bộ(Theo Hướng dẫn số 09-HD/BCHTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ).

  2. Nhiệm vụ của Chi ủy và Bí thư chi bộ (gần 30 trang)

  C. Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)

  4. SỔ SINH HOẠT CHI BỘ, giá bìa 99.000 đồng/cuốn

  SỔ SINH HOẠT CHI BỘ

  Sách dày 200 trang, khổ sách A4.

  Nội dung sinh hoạt chi bộ (Theo Hướng dẫn số 12-HD/BCHTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ), gồm có:

  - Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng

  - Nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

  Ngoài ra Nhà Sách Pháp Luật còn phát hành các loại sổ như sau:

  5. SỔ THU NỘP ĐẢNG PHÍ (Giá bìa 23.000 đồng/cuốn)

  6. SỔ DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN (Giá bìa 23.000 đồng/cuốn)

  7. LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG (Giá bìa 10.000 đồng/cuốn)

  8. LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN (Giá bìa 12.000đ/cuốn)

  Xin trân trọng giới thiệu!

   

  PHIẾU ĐẶT MUA SỔ TAY

  I/ Phần thông tin dành cho bên mua

  Đơn vị đặt mua:........................................................................................................................

  Địa chỉ: ………………………………………Mã số thuế: ....................................................

  Người đại diện: .......................................................................................................................

  Điện thoại: ....................... Fax:……………..Email: ...............................................................

  Hình thức thanh toán :.............................................................................................................

  Thời gian thanh toán:...............................................................................................................

  Đăng ký mua sổ tay như sau:                                                            

  Stt

  Tên tài liệu

  Giá bìa (VNĐ)

  SL đặt

  Thành tiền

  1

  Sổ tay công tác Đảng

  Ước giá: 69.000

   

   

  2

  Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  75.000

   

   

  3

  Sổ tay bí thư chi bộ và chi ủy viên

  70.000

   

   

  4

  Sổ sinh hoạt chi bộ

  99.000

   

   

  5

  Sổ thu nộp đảng phí

  23.000

   

   

  6

  Sổ danh sách đảng viên

  23.000

   

   

  7

  Lý lịch người xin vào đảng

  10.000

   

   

  8

  Lý lịch đảng viên

  10.000

   

   

   

  II/ Phần thông tin dành cho bên bán

  Chi nhánh phát hành tại TP. Hồ Chí Minh

  NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT

  115/9A Đường TL 37, Phường Thạnh Lộc, Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0917.797.800 – 098.115.3435

  Email: sachluat.com.vn@gmail.com

  Website: http://sachluat.com.vn/

  Ghi chú: - Khách hàng có nhu cầu in tên và logo của cơ quan xin vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc Email để cung cấp thông tin chi tiết.

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: ST20
  Nhận xét từ khách hàng

  Kết quả: 3.4/5 - (5 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác