HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

  Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

  Sách Định mức xây dựng công trình

  Sách Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm

  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về Hình sự - Tố tụng Hình sự - Dân sự - Tố tụng Dân sự - Hành chính từ năm 1986 đến năm 2023

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Hành Vi Cản Trở Hoạt Động Tố Tụng

  Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2023 (đã được Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023

  Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

   

   

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2020 Chính Hãng
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2020 Chính Hãng

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2020 Chính Hãng

  Tác giả: - NXB LAO ĐỘNG -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sách định mức dự toán xây dựng công trình biên soạn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020. Xin giới thiệu nguyên văn thông tư 10 của Bộ Xây Dựng: THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 1,648,000 vnđ
  Giá bán: 1,050,000 vnđ
  Tiết kiệm: 598,000 vnđ (38%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình biên soạn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020. Xin giới thiệu nguyên văn thông tư 10 của Bộ Xây Dựng: THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 ca Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức ca Bộ Xâydựng;

  Căn cứ Nghị định s68/2019/NĐ-CP ngày14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quảnlý chi pđầu tư xây dựng;

  Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xâydựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xâydựng;

  Bộ trưởng Bộ Xâydựng ban hành Thông tư ban hành định mức xâydựng.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹthuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này áp dụng đốivới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủvề quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

  Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

  Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

  1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa kýkết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

  2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

  a) Trường hợp gói thầu đãsử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

  b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

   

  3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

  Điều 4. Hiệu lực thihành

   

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

  => Nội dung thông tư ban hàng 7 định mức dự toán xây dựng công trình mới gồm:

  1. 1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
  2. 2. Định mức dự toán xây dựng công trình;
  3. 3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  4. 4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
  5. 5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  6. 6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  7. 7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

   

  Nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và quý bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản Bộ sách:

   

  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình

  Bộ sách gồm 4 tập như sau: 

  Tập 1; Phần định mức dự toán xây dựng công trình (gọi tắt phần xây dựng)

  Sách Định Mức Xây Dựng 2020

  Tập 1 giá bìa 465.000đ - Giá bán: 310.000đ/cuốn

  Tập 2 gồm các phần:

  • Phần định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
  • Phần định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  • Phần định mức sử dụng vật liệu xây dựng

  Tập 2 giá bìa 395.000đ - Giá bán: 280.000đ/cuốn

  Tập 3 : Phần Lắp Đặt gồm các phần:

  - phần định mức dự toán lp đặt hệ thống k thuật của công trình;

  - phần định mức dự toán lp đặt máy và thiết bị công nghệ

  Tập 3 giá bìa 395.000đ - Giá bán: 280.000đ/cuốn

   

  Tập 4: Định mức sửa chữa bảo dưỡng, xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

  Sách Định Mức Xây Dựng 2020

  Tập 4 giá bìa 398.000đ - Giá bán: 280.000đ/cuốn

  Sách được xuất bản tháng 2/2020, Nôi dung cập nhật đầy đủ thông tư 10 của Bộ Xây Dựng.

  - Giá bán trên đã gồm AVT và vận chuyển tận nơi.

  - Sách được bảo hành chính hãng, được đổi, trả nếu sách lỗi.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: ĐT 20201
  Nhận xét từ khách hàng

  Kết quả: 3.7/5 - (3 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác
  Sách Đơn Giá Xây Dựng TP Hồ Chí Minh 2023

  Sách Đơn Giá Xây Dựng TP Hồ Chí Minh...

  27%
  1,515,000 vnđ
  1,100,000 vnđ
  Sách - Hướng Dẫn Tra Cứu Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu, Mua Sắm Hàng Hóa Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

  Sách - Hướng Dẫn Tra Cứu Các Tình...

  25%
  395,000 vnđ
  296,250 vnđ
  Sách Quản Trị Dự Án

  Sách Quản Trị Dự Án

  10%
  199,000 vnđ
  179,000 vnđ
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm...

  39%
  1,793,000 vnđ
  1,080,000 vnđ
  Sách Sổ tay xây dựng công trình, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

  Sách Sổ tay xây dựng công trình, quy...

  34%
  395,000 vnđ
  260,000 vnđ
  SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 2021

  SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 2021

  38%
  1,793,000 vnđ
  1,100,000 vnđ