HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

  Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

  Sách Định mức xây dựng công trình

  Sách Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm

  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về Hình sự - Tố tụng Hình sự - Dân sự - Tố tụng Dân sự - Hành chính từ năm 1986 đến năm 2023

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Hành Vi Cản Trở Hoạt Động Tố Tụng

  Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2023 (đã được Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023

  Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

   

   

  Sách luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra
  Sách luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra

  Sách luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra

  Tác giả: - NXB THANH NIÊN -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sách luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Nghị quyết Hội... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 335,000 vnđ
  Giá bán: 265,000 vnđ
  Tiết kiệm: 70,000 vnđ (40%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Sách luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra

  Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: Thanh niên là trường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Vì vậy, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều chính sách mới như: CT số 06/CT-TTg ngày 16-02-2016 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; QĐ số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16-11-2015 Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; QĐ số 105-QĐ/TWĐTN-BKTngày 9-9-2015 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; HD số 01-HD/BTC ngày 26-10-2015 Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú...

  Để giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như các đồng chí đoàn viên, thanh niên cả nước tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn, Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản cuốn sách:

  Luật thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên 

   văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra

  sách luật thanh niên

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần 1: Luật thanh niên và chiêns lược phát triển thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Phần 2: Điền lệ của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Phận 3:Điều lệ hội liên hiệp thanh niên, hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam và cô tác tổ chức hoạt động

  Phần 4: Điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Phần 5: Văn bản chỉ đạo của Trung Ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ mới của Đảng đề ra

  Phần 6: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn viên và liên hội

  Phần 7: Quy định về công tác thi đua, khen thưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thanh niên

  Hy vọng cuốn sách không chỉ là một tài liệu hết sức cần thiết, mà còn là một phần hành trang của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

  Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá:335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2016. 

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: p 1
  Nhận xét từ khách hàng

  Kết quả: 2.5/5 - (13 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác