HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

  Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

  Sách Định mức xây dựng công trình

  Sách Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm

  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về Hình sự - Tố tụng Hình sự - Dân sự - Tố tụng Dân sự - Hành chính từ năm 1986 đến năm 2023

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Hành Vi Cản Trở Hoạt Động Tố Tụng

  Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2023 (đã được Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023

  Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

   

   

  Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa
  Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

  Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

  Tác giả: -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật tố tụng hành chính của các cơ quan thi hành pháp luật, nhu cầu nghiên cứu của đông đảo bạn đọc thuộc các đối tượng khác nhau, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn “Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 290,000 vnđ
  Giá bán: 250,000 vnđ
  Tiết kiệm: 40,000 vnđ (40%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật tố tụng hành chính của các cơ quan thi hành pháp luật, nhu cầu nghiên cứu của đông đảo bạn đọc thuộc các đối tượng khác nhau, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn

  “Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa”.

  Cuốn sách được trình bày theo hai phần. Trong Phần thứ nhất, sau mỗi điều khoản của Luật Tố tụng hành chính có viện dẫn những điều, khoản của các văn bản hướng dẫn thi hành để tiện cho việc tra cứu, áp dụng. Phần thứ hai và thứ ba của cuốn sách đề cập nguyên văn nội dung hoặc trích văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính….

  MỤC LỤC

  Lời giới thiệu

  Mục lục Luật Tố tụng hành chính

  Phần thứ nhất: Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính

  Phần thứ hai: Các văn bản pháp luật có liên quan

  1. Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án
  2. Nghị quyếtsố56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về thi hành Luật Tố tụng hành chính
  3. Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị quyết 56/2010/QH12 về thi hành Luật tố tụng hành chính
  4. Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTPngày 29/7/2011của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính
     5.Chỉ thị số 17/CT-TTg năm 2012 ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ triển khai công tác thi hành án hành chính
  6. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án
  7. Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
  8. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

  9. Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTCngày 15/101/2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Phần thứ ba: Các văn bản có giá trị tham khảo

  10. Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

  11. Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

  12. Nghị định số 221/2013/NĐ-CPngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  13.  Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

  14. Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10/4/2014
  của Toà án nhân dân tối cao

   

  MỤC LỤC LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Điều 2. Hiệu lực của Luật tố tụng hành chính

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Điều 4. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hành chính

  Điều 5. Quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

  Điều 6. Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính

  Điều 7. Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện

  Điều 8. Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

  Điều 9. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

  Điều 10. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính

  Điều 11. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

  Điều 12. Đối thoại trong tố tụng hành chính

  Điều 13. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án hành chính

  Điều 14. Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

  Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính

  Điều 16. Toà án xét xử tập thể

  Điều 17. Xét xử công khai

  Điều 18. Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng hành chính

  Điều 19. Thực hiện chế độ hai cấp xét xử

  Điều 20. Giám đốc việc xét xử

  Điều 21. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án

  Điều 22. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hành chính

  Điều 23. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính

  Điều 24. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Toà án

  Điều 25. Việc tham gia tố tụng hành chính của cá nhân, cơ quan, tổ chức

  Điều 26. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

  Điều 27. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng

   

  CHƯƠNG II

  THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN

  Điều 28. Những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

  Điều 29. Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Điều 30. Thẩm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Điều 31. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

  Điều 32. Chuyển vụ án cho Toà án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

  Điều 33. Nhập hoặc tách vụ án hành chính

  CHƯƠNG III

  CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

  Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng

  Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án

  Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán

  Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân

  Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Toà án

  Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát

  Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên

  Điều 41. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

  Điều 42. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân

  Điều 43. Thay đổi Kiểm sát viên

  Điều 44. Thay đổi Thư ký Toà án

  Điều 45. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng

  Điều 46. Quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng

  CHƯƠNG IV

  NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤCỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

  Điều 47. Người tham gia tố tụng

  Điều 48. Năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi tố tụng hành chính của đương sự

  Điều 49. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

  Điều 50. Quyền, nghĩa vụ của người khởi kiện

  Điều 51. Quyền, nghĩa vụ của người bị kiện

  Điều 52. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

  Điều 53. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính

  Điều 54. Người đại diện

  Điều 55. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

  Điều 56. Người làm chứng

  Điều 57. Người giám định

  Điều 58. Người phiên dịch

  Điều 59. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch

  CHƯƠNG V

  CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

  Điều 60. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 61. Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 62. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 63. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

  Điều 64. Tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính

  Điều 65. Cấm hoặc buộc thực hiện những hành vi nhất định

  Điều 66. Trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

  Điều 67. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 68. Thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 69. Hiệu lực của quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 70. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 71. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  CHƯƠNG VI

  CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

  Điều 72. Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

  Điều 73. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh

  Điều 74. Chứng cứ

  Điều 75. Nguồn chứng cứ           

  Điều 76. Xác định chứng cứ

  Điều 77. Giao nộp chứng cứ

  Điều 78. Xác minh, thu thập chứng cứ

  Điều 79. Lấy lời khai của đương sự

  Điều 80. Lấy lời khai của người làm chứng

  Điều 81. Đối chất

  Điều 82. Xem xét, thẩm định tại chỗ

  Điều 83. Trưng cầu giám định

  Điều 84. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo

  Điều 85. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

  Điều 86. Ủy thác thu thập chứng cứ

  Điều 87. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ

  Điều 88. Bảo quản chứng cứ

  Điều 89. Đánh giá chứng cứ

  Điều 90. Công bố và sử dụng chứng cứ

  Điều 91. Bảo vệ chứng cứ

  CHƯƠNG VII

  CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

  Điều 92. Nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  Điều 93. Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo

  Điều 94. Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  Điều 95. Các phương thức cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  Điều 96. Tính hợp lệ của việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  Điều 97. Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  Điều 98. Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cá nhân

  Điều 99. Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

  Điều 100. Thủ tục niêm yết công khai

  Điều 101. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

  Điều 102. Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

  CHƯƠNG VIII

  KHỞI KIỆN, THỤ LÝ VỤ ÁN

  Điều 103. Quyền khởi kiện vụ án hành chính

  Điều 104. Thời hiệu khởi kiện

  Điều 105. Đơn khởi kiện

  Điều 106. Gửi đơn khởi kiện đến Toà án

  Điều 107. Nhận và xem xét đơn khởi kiện

  Điều 108. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  Điều 109. Trả lại đơn khởi kiện

  Điều 110. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

  Điều 111. Thụ lý vụ án

  Điều 112. Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án

  Điều 113. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán khi lập hồ sơ vụ án

  Điều 114. Thông báo về việc thụ lý vụ án

  Điều 115. Quyền, nghĩa vụ của người được thông báo

  Điều 116. Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

  CHƯƠNG IX

  CHUẨN BỊ XÉT XỬ

  Điều 117. Thời hạn chuẩn bị xét xử

  Điều 118. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính

  Điều 119. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

  Điều 120. Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính

  Điều 121. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

  Điều 122. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

  Điều 123. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

  Điều 124. Gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu

  CHƯƠNG X

  PHIÊN TOÀ SƠ THẨM

  Điều 125. Yêu cầu chung đối với phiên toà sơ thẩm

  Điều 126. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục

  Điều 127. Nội quy phiên toà

  Điều 128. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm

  Điều 129. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Toà án

  Điều 130. Sự có mặt của Kiểm sát viên

  Điều 131. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

  Điều 132. Xét xử trong trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên toà

  Điều 133. Sự có mặt của người làm chứng

  Điều 134. Sự có mặt của người giám định

  Điều 135. Sự có mặt của người phiên dịch

  Điều 136. Hoãn phiên toà

  Điều 137. Thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên toà

  Điều 138. Thủ tục ra bản án, quyết định của Toà án tại phiên toà

  Điều 139. Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên toà

  Điều 140. Biên bản phiên toà

  Điều 141. Chuẩn bị khai mạc phiên toà

  Điều 142. Khai mạc phiên toà

  Điều 143. Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch

  Điều 144. Bảo đảm tính khách quan của người làm chứng

  Điều 145. Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

  Điều 146. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

  Điều 147. Thay đổi địa vị tố tụng

  Điều 148. Hỏi tại phiên toà

  Điều 149. Hỏi người khởi kiện

  Điều 150. Hỏi người bị kiện

  Điều 151. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

  Điều 152. Hỏi người làm chứng

  Điều 153. Công bố các tài liệu của vụ án

  Điều 154. Nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình

  Điều 155. Xem xét vật chứng

  Điều 156. Hỏi người giám định

  Điều 157. Kết thúc việc hỏi tại phiên toà

  Điều 158. Trình tự phát biểu khi tranh luận

  Điều 159. Phát biểu khi tranh luận và đối đáp

  Điều 160. Phát biểu của Kiểm sát viên

  Điều 161. Nghị án

  Điều 162. Trở lại việc hỏi và tranh luận

  Điều 163. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử

  Điều 164. Bản án sơ thẩm

  Điều 165. Tuyên án

  Điều 166. Cấp, gửi trích lục bản án, bản án

  Điều 167. Sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Toà án

  CHƯƠNG XI

  THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN VỀ DANH SÁCH CỬ TRIBẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  Điều 168. Nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ án

  Điều 169. Thời hạn giải quyết vụ án

  Điều 170. Sự có mặt của đại diện Viện kiểm sát, đương sự

  Điều 171. Áp dụng các quy định khác của Luật này

  Điều 172. Hiệu lực của bản án, quyết định đình chỉ vụ án của Toà án

  CHƯƠNG XII

  THỦ TỤC PHÚC THẨM

  Điều 173. Tính chất của xét xử phúc thẩm

  Điều 174. Người có quyền kháng cáo

  Điều 175. Đơn kháng cáo

  Điều 176. Thời hạn kháng cáo

  Điều 177. Kiểm tra đơn kháng cáo

  Điều 178. Kháng cáo quá hạn

  Điều 179. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  Điều 180. Thông báo về việc kháng cáo

  Điều 181. Kháng nghị của Viện kiểm sát

  Điều 182. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát

  Điều 183. Thời hạn kháng nghị

  Điều 184. Thông báo về việc kháng nghị

  Điều 185. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

  Điều 186. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị

  Điều 187. Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  Điều 188. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

  Điều 189. Bổ sung chứng cứ mới

  Điều 190. Phạm vi xét xử phúc thẩm

  Điều 191. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

  Điều 192. Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm

  Điều 193. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư ký Toà án

  Điều 194. Sự có mặt của Kiểm sát viên

  Điều 195. Sự có mặt của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người giám định, người phiên dịch và người làm chứng

  Điều 196. Các trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập đương sự

  Điều 197. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

  Điều 198. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

  Điều 199. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Điều 200. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu

  Điều 201. Hoãn phiên toà phúc thẩm

  Điều 202. Thủ tục xét xử phúc thẩm

  Điều 203. Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm

  Điều 204. Nghe lời trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm

  Điều 205. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

  Điều 206. Bản án phúc thẩm

  Điều 207. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

  Điều 208. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm

  CHƯƠNG XIII

  THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

  Điều 209. Tính chất của giám đốc thẩm

  Điều 210. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  Điều 211. Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

  Điều 212. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  Điều 213. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

  Điều 214. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

  Điều 215. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  Điều 216. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

  Điều 217. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị

  Điều 218. Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm

  Điều 219. Thẩm quyền giám đốc thẩm

  Điều 220. Những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm

  Điều 221. Thời hạn mở phiên toà giám đốc thẩm

  Điều 222. Chuẩn bị phiên toà giám đốc thẩm

  Điều 223. Thủ tục phiên toà giám đốc thẩm

  Điều 224. Phạm vi giám đốc thẩm

  Điều 225. Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

  Điều 226. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

  Điều 227. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại

  Điều 228. Hủy bản án, quyết định của Toà án đã giải quyết vụ án và đình chỉ việc giải quyết vụ án

  Điều 229. Quyết định giám đốc thẩm

  Điều 230. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm

  Điều 231. Gửi quyết định giám đốc thẩm

  CHƯƠNG XIV

  THỦ TỤC TÁI THẨM

  Điều 232. Tính chất của tái thẩm

  Điều 233. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

  Điều 234. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

  Điều 235. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

  Điều 236. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

  Điều 237. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

  Điều 238. Áp dụng các quy định của thủ tục giám đốc thẩm

  CHƯƠNG XV

  THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNHCỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Điều 239. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

  Điều 240. Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

  CHƯƠNG XVI

  THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁNVỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  Điều 241. Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành

  Điều 242. Giải thích bản án, quyết định của Toà án

  Điều 243. Thi hành bản án, quyết định của Toà án

  Điều 244. Yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án

  Điều 245. Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án

  Điều 246. Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

  Điều 247. Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính

  Điều 248. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án

  CHƯƠNG XVII KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  Điều 249. Quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính có thể bị khiếu nại

  Điều 250. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

  Điều 251. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại

  Điều 252. Thời hiệu khiếu nại

  Điều 253. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát và Viện trưởng Viện kiểm sát

  Điều 254. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thư ký Toà án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án và Chánh án Toà án

  Điều 255. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với người giám định

  Điều 256. Người có quyền tố cáo

  Điều 257. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo

  Điều 258. Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo

  Điều 259. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

  Điều 260. Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Điều 261. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Điều 262. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

  CHƯƠNG XVIII  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 263. Hiệu lực thi hành

  Điều 264. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  Điều 265. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

  Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc.

  Xin trân trọng giới thiệu!

  Khổ 16x24cm            dày 567 trang

  Giá 290.000đ

  Chi tiết liên hệ: Mr. Tuấn - 098.115.34.35

  Trung Tâm Sách Luật

  54C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

   

   

  Website:https://sachluat.com.vn/ - Email: sachluat.com.vn@gmail.com

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: XM 01
  Nhận xét từ khách hàng

  Kết quả: 2.6/5 - (20 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác