HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

   Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

  Sách bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

  so sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999, 2015 sửa đổi năm 2017

  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  Hỏi và Đáp Tình Huống Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Chiến Sĩ Công An Nhân Dân

   luật hộ tịch, luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn dân sự thực thi

   

   

   

  sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017
  sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017

  sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017

  Tác giả: - NXB LAO ĐỘNG -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Định mức dự toán xây dựng công trình là tài liệu dùng để sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách : Định mức dự toán xây dựng công... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 810,000 vnđ
  Giá bán: 600,000 vnđ
  Tiết kiệm: 210,000 vnđ (37%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Định mức dự toán xây dựng công trình là tài liệu dùng để sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách :

  Định mức dự toán xây dựng công trình 2017

  Định mức dự toán xây dựng công trình 2017

  sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2017 cập nhật các văn hướng dẫn mới nhất như:

  - Định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Xây Dựng xuất bản theo Quyết định 235/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành ngày 04/04/2017 Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)  cho quyết định 1776/2007. 

  - Định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Lắp Đặt được xuất bản theo Quyết Định 236/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 4/4/2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung)
  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2017 Phần Lắp Đặt

  Bộ sách còn cập nhật các văn bản mới như:
  Ngày 19-12-2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Theo đó, Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo:
  Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu
  Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu:
  - Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu.
  - Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ.
  Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02-12-2016 Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
  Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30-11-2016 Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.
  Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15-12-2016 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

  - Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  - Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

  - quyết định 588/QĐ-BXD

  - quyết định 587/QĐ-BXD

  - quyết định 590/QĐ-BXD

  - quyết định 591/QĐ-BXD

  - quyết định 592/QĐ-BXD

  - quyết định 593/QĐ-BXD

  - quyết định 594/QĐ-BXD

  - Quyết định số 1172/QĐ-BXD

  - Quyết định số 1173/QĐ-BXD

  - Quyết Định 1091/QĐ-BXD

  - Quyết Định 1129/QĐ-BXD

  - Quyết Định 1776/QĐ-BXD

  - CV 1777/BXD-VP.

  Nội dung của bộ sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

  Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

  Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

  Phần IV. Công tác làm đ­ường

  Phần V. Công tác xây gạch đá

  Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

  Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

  Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

  Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

  Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

  Phần XI. Các công tác khác

  Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây Dựng với Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết Định 1091/QĐ-BXD và Quyết Định 1776/QĐ-BXD.  Quyết định số 587/QĐ-BXD sửa đổi, bổ sung với Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào Công văn số 1777/BXD để bạn đọc tiện cho việc tra cứu áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Sách được in trên giấy tốt, khổ lớn 20x28, dày gần 1.300 trang. Bộ 2 cuốn (gồm Phần xây dựng và Phần sửa chữa) có giá bìa là 810.000đ/ bộ/ 2 cuốn. Giá bán là 600.000 đ/bộ/ 2 cuốn.

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 ( Phần khảo sát)

  định mức dự toán xây dựng công trình 2017 phần khảo sát

   

  Định mức dự toán xây dựng công trình 2017 phần khảo sát

  Ngày 28-12-2016,Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình -Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

  Đây là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

  Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06-02-2017 Hướng dẫn xác định và quảnlý chi phí khảo sát xây dựng

  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15-02-2017 Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

  Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30-12-2016Về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

  Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13-11-2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

   

  Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29-12-2016Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Định mức khảo sát và hướng dẫn xác định, quản lý chi phí khảo sát xâydựng

  Phần thứ hai. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

  Phần thứ ba. Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

  Phần thứ tư. Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Phần thứ năm. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vậnthăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng)

  định mức dự toán xây dựng công trình 2017

  Định mức dựu toán xây dựng công trình phần vật liệu trong xây dựng

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
   
  Phần 1. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
   
  Phần 2. Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
   
  Phần 3. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình
   
  Sách có độ dày 416 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn -> Giá bán 270.000đ /cuốn

   

   

  Sách có liên quan:

  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2015 – Phần Lắp Đặt

  Nội dung cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 bao gồm nội dung sau:

  Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải

  Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị

  Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

  Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình

  Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình.

  Sách dày gần 500 trang, khổ lớn 20x28, giá bìa 335.000đ/ cuốn. giá bán là: 250.000đ/ cuốn.

  bạn có thể tham khảo thêm bộ sách:

  Sách đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2016

   

  Tập 1: PHẦN XÂY DỰNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh).

  Cuốn sách có bố cục như sau:

  – Phần I. Thuyết minh và quy định áp dụng

  – Phần II. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dụng

      Bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công

  Sách được in trên giấy bãi bằng trắng,dày gần 700 trang, giá phát hành 465,000đ/ 1 cuốn. Gía bán 350.000đ/ cuốn

   

  Tập 2: PHẦN LẮP ĐẶT - KHẢO SÁT - SỬA CHỮA

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh).

  Cuốn sách có bố cục như sau:

  Phần thứ nhất. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

  Phần thứ hai. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

  Phần thứ ba. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa.

  Sách được in trên giấy bãi bằng trắng ,dày gần 600 trang, giá phát hành 450,000đ/ 1 cuốn. Gía bán 350.000đ/ cuốn

  Trân trọng giới thiệu!

  Chi tiết liên hệ:  091.779.7800 - 098.115.3435

  Trung Tâm Sách Luật

  757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

  Website: https://sachluat.com.vn/  -  Email: sachluat.com.vn@gmail.com

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: DT03
  Nhận xét từ khách hàng
  • Currently 4.29/5

  Kết quả: 4.3/5 - (14 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2020

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công...

  33%
  1,648,000 vnđ
  1,100,000 vnđ
  Sách Định Mức Xây Dựng 2020 - Phần Xây Dựng

  Sách Định Mức Xây Dựng 2020 - Phần...

  35%
  465,000 vnđ
  300,000 vnđ
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2020 Chính Hãng

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công...

  32%
  1,648,000 vnđ
  1,120,000 vnđ
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm...

  32%
  1,648,000 vnđ
  1,120,000 vnđ
  Sách Định Mức 10/2019

  Sách Định Mức 10/2019

  33%
  1,648,000 vnđ
  1,100,000 vnđ
  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020

  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình...

  30%
  1,648,000 vnđ
  1,140,000 vnđ
  SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 10 BỘ XÂY DỰNG

  SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ...

  30%
  1,648,000 vnđ
  1,150,000 vnđ
  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo thông tư 10 Bộ Xây Dựng)

  Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công...

  30%
  1,648,000 vnđ
  1,150,000 vnđ