HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

   Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

  Sách bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

  so sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999, 2015 sửa đổi năm 2017

  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  Hỏi và Đáp Tình Huống Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Chiến Sĩ Công An Nhân Dân

   luật hộ tịch, luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn dân sự thực thi

   

   

   

  Sách 9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng
  Sách 9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng

  Sách 9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng

  Tác giả: - NXB CHÍNH TRỊ SỰ THẬT -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng ( Quy định thực tế và thiết kế giao dịch theo bộ luật dân sự hiện hành năm 2015). Sách do tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức ( là Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)) xuất bản tháng 11/2017. 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng Cuốn sách gồm 6 chương... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 119,000 vnđ
  Giá bán: 110,000 vnđ
  Tiết kiệm: 9,000 vnđ (29%)

  Có hàng
  Số lượng mua :
  Sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng ( Quy định thực tế và thiết kế giao dịch theo bộ luật dân sự hiện hành năm 2015). Sách do tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức ( là Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)) xuất bản tháng 11/2017.

  9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng

  9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng

  sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng

  Cuốn sách gồm 6 chương như sau:
  Mục lục đầy đủ
  Chương I. GIAO DỊCH VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
  1. Giao dịch bảo đảm 
  1.1. Tổng quan về giao dịch bảo đảm 
  1.2. Bảo đảm và quyền định đoạt tài sản 
  1.3. Quyền lựa chọn giao dịch bảo đảm 
  1.4. Bắt buộc giao dịch bảo đảm 
  1.5. Giao dịch bảo đảm đối với tổ chức tín dụng
  2. Tài sản bảo đảm 
  2.1. Vấn đề chung về tài sản bảo đảm 
  2.2. Tài sản bảo đảm là vật 
  2.3. Tài sản bảo đảm là tiền 
  2.4. Tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá 
  2.5. Tài sản bảo đảm là quyền tài sản
  Chương II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
  3. Quy định chung về biện pháp bảo đảm 
  3.1. Quá trình biến đổi các biện pháp bảo đảm 
  3.2. Bảo đảm theo Bộ luật dân sự năm 2015 
  3.3. Bảo đảm theo pháp luật chuyên ngành
  4. Cầm cố tài sản 
  4.1. Vấn đề chung về cầm cố tài sản 
  4.2. Cầm cố giấy tờ có giá 
  4.3. Cầm cố thẻ tiết kiệm 
  4.4. Cầm cố trong dịch vụ cầm đồ
  5. Thế chấp tài sản 
  5.1. Vấn đề chung về thế chấp tài sản 
  5.2. Thế chấp quyền sử dụng đất 
  5.3. Thế chấp quyền sử dụng đất thuê 
  5.4. Thế chấp nhà ở 
  5.5. Thế chấp bất động sản khác 
  5.6. Thế chấp hàng hoá luân chuyển 
  5.7. Thế chấp phương tiện vận tải 
  5.8. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 
  5.9. Thế chấp tài sản của vợ chồng 
  5.10. Thế chấp bảo đảm nghĩa vụ của người thứ ba
  6. Bảo lãnh 
  6.1. Vấn đề chung về bảo lãnh 
  6.2. Bảo lãnh bằng tài sản 
  6.3. Bảo lãnh chính phủ 
  6.4. Bảo lãnh ngân hàng 
  6.5. Bảo lãnh của doanh nghiệp và khác
  7. Đặt cọc và ký cược 
  7.1. Đặt cọc 
  7.2. Ký cược
  8. Ký quỹ và tín chấp 
  8.1. Ký quỹ 
  8.2. Tín chấp
  9. Bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản
  9.1. Bảo lưu quyền sở hữu 
  9.2. Cầm giữ tài sản
  Chương III. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM 
  10. Phạm vi bảo đảm 
  10.1. Tổng quan về phạm vi bảo đảm 
  10.2. Điều kiện đối với nghĩa vụ trong tương lai
  11. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm và giấy tờ 
  11.1. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm 
  11.2. Điều kiện đối với giấy tờ tài sản bảo đảm
  12. Điều kiện giao dịch bảo đảm 
  12.1. Điều kiện giao dịch bảo đảm chung 
  12.2. Điều kiện bảo đảm đối với doanh nghiệp
  13. Cấm và hạn chế giao dịch bảo đảm 
  13.1. Tài sản bị cấm giao dịch bảo đảm 
  13.2. Tài sản bị hạn chế giao dịch bảo đảm 
  13.3. Tài sản bảo đảm đang có người hưởng dụng 
  13.4. Tài sản bảo đảm đang cho thuê
  Chương IV. HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM 
  14. Vấn đề chung về hợp đồng bảo đảm 
  14.1. Tên gọi hợp đồng bảo đảm 
  14.2. Hình thức hợp đồng bảo đảm 
  14.3. Bảo mật thông tin hợp đồng bảo đảm
  15. Chủ thể hợp đồng bảo đảm 
  15.1. Chủ thể hợp đồng bảo đảm là pháp nhân 
  15.2. Chủ thể hợp đồng bảo đảm là cá nhân 
  15.3. Hợp đồng bảo đảm liên quan đến tổ chức khác 
  15.4. Hợp đồng bảo đảm liên quan đến hộ gia đình
  16. Ký hợp đồng bảo đảm 
  16.1. Đại diện ký hợp đồng bảo đảm 
  16.2. Ký hợp đồng bảo đảm với 2 tư cách
  17. Nội dung hợp đồng bảo đảm 
  17.1. Khái quát về nội dung hợp đồng bảo đảm 
  17.2. Điều khoản về nghĩa vụ được bảo đảm 
  17.3. Điều khoản về xử lý tài sản bảo đảm 
  17.4. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ 
  17.5. Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng 
  17.6. Điều khoản giải quyết tranh chấp 
  17.7. Một số điều khoản khác 
  17.8. Phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm
  18. Mẫu hợp đồng bảo đảm 
  18.1. Thiết kế mẫu hợp đồng bảo đảm 
  18.2. Hợp đồng bảo đảm theo mẫu
  19. Các mẫu hợp đồng bảo đảm 
  19.1. Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản 
  19.2. Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản 
  19.3. Mẫu hợp đồng đặt cọc 
  19.4. Mẫu hợp đồng ký cược 
  19.5. Mẫu hợp đồng ký quỹ 
  19.6. Mẫu hợp đồng bảo lãnh 
  19.7. Mẫu cam kết bảo lãnh 
  19.8. Mẫu điều khoản bảo lưu quyền sở hữu 
  19.9. Mẫu thoả thuận bảo đảm bằng tín chấp
  Chương V. THỦ TỤC VÀ HIỆU LỰC BẢO ĐẢM 
  20. Thủ tục giao dịch bảo đảm 
  20.1. Thủ tục thế chấp 
  20.2. Công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm 
  20.3. Đăng ký biện pháp bảo đảm
  21. Hiệu lực của giao dịch bảo đảm 
  21.1. Hiệu lực hợp đồng và hiệu lực đối kháng 
  21.2. Giao dịch bảo đảm vô hiệu hoặc bị chấm dứt 
  21.3. Giao dịch liên quan bị vô hiệu
  Chương VI. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
  22. Biện pháp xử lý tài sản bảo đảm
  22.1. Vấn đề chung về xử lý tài sản bảo đảm 
  22.2. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 
  22.3. Thu giữ tài sản bảo đảm 
  22.4. Định giá để xử lý tài sản bảo đảm
  23. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm 
  23.1. Bán tài sản bảo đảm 
  23.2. Bán đấu giá tài sản bảo đảm 
  23.3. Bán tài sản bảo đảm kèm theo bán nợ 
  23.4. Nhận tài sản bảo đảm gán nợ 
  23.5. Xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản 
  23.6. Thủ tục chuyển quyền tài sản bảo đảm
  23.7. Thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm
  24. Giải quyết tranh chấp về giao dịch bảo đảm 
  24.1. Vấn đề chung về giải quyết tranh chấp
  24.2. Giải quyết tranh chấp bằng hoà giải 
  24.3. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
  24.4. Giải quyết tranh chấp bằng Toà án 
  24.5. Thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo đảm 
  24.6. Thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm ./.
  Sách dày: 604 trang Giá tiền: 119.000 đồng

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng phát hành:

  Điện thoại : 0285.428.9533 - 098.115.3435 - 0917797800

  Trung Tâm Sách Luật

  757/29 Quang Trung, P 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

  Website:https://sachluat.com.vn  - Email: sachluat.com.vn@gmail.com

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: CTST
  Nhận xét từ khách hàng
  • Currently 3.00/5

  Kết quả: 3.0/5 - (7 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác