HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms. Hoa
  Bộ phận:  Ms. Hoa
 • Điện thoại:  0917797800

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  TIN TỨC

  • Tin Tức

   Tin Tức

   Cập nhật những tin tức mới nhất về Sách luật , sách chuyên khảo mới phát hành của các nhà xuất bản cũng như...
  • Giải trí

   Giải trí

   Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

  Sách bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

  so sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999, 2015 sửa đổi năm 2017

  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  Hỏi và Đáp Tình Huống Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Chiến Sĩ Công An Nhân Dân

   luật hộ tịch, luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn dân sự thực thi

   

   

   

  Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019
  Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019

  Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019

  Tác giả: - NXB TÀI CHÍNH -
  Nhà phát hành: Sách luật
  Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do nhà xuất bản Tài Chính  xuất bản. Ngày 08-6-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài... Xem chi tiết
  Thông tin thanh toán

  Giá bìa: 350,000 vnđ
  Giá bán: 265,000 vnđ
  Tiết kiệm: 85,000 vnđ (28%)

  Có hàng
  Số lượng mua :

  Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do nhà xuất bản Tài Chính  xuất bản.

  Ngày 08-6-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021. Ngày 07-05-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16-04-2018 Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28-3-2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2019

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
  Phần thứ nhất. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành
  Phần thứ hai. Luật Phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành
  Phần thứ ba. Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
  Phần thứ tư. Hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước
  Phần thứ năm. Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước
  Phần thứ sáu. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
  Phần thứ bảy. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
  Phần thứ tám. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

   

  Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350.000đ/1 cuốn 

  Thông tin chi tiết

  ■  Tác giả:
  ■  Nhà phát hành: Sách luật
  ■  Mã: TD 0718
  Nhận xét từ khách hàng
  • Currently 1.00/5

  Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

  Bình luận từ facebook
  Sách khác